Αφήστε το τηλέφωνο σας

Contact us

Your message has been sent sucessfully

click

eggiisi

masterphd

voul

simanak

metagrafes

 

ΑΓΓΛΟΦΩΝΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΗ Ιατρικό Πανεπιστήμιο Φιλιππούπολης (Medical University of Plovdiv)

best-dental-surgeons-India

mu-plovdiv

 

 

ΑΓΓΛΟΦΩΝΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΗ

 

ΑΓΓΛΟΦΩΝΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
Οδοντιατρική στη Φιλιππούπολη - Dentistry in plovdiv - Faculty of Dental Medicine 

https://mu-plovdiv.bg/en/

 

Δωρεάν προετοιμασία και 100% επιτυχία για όλους τους φοιτητές μας, για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.    τηλ.6909570660

 

 
Για την  εισαγωγή στο Ιατρικό πανεπιστήμιο της Φιλιππούπολης προβλέπονται  εξετάσεις στην Αγγλική γλώσσα  στη Χημεία και την Βιολογία
Test Registration:

 

 • Προϋποθέσεις Εισαγωγής
 • ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

   • Υπολογισμός της βαθμολογίας για τη συμμετοχή στη διαδικασία αξιολόγησης:
    1. Οι βαθμοί του διπλώματος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στη Βιολογία και τη Χημεία μειώνονται στο σύστημα βαθμολόγησης .
    2. Βαθμοί από τις εισαγωγικές εξετάσεις στη Βιολογία και τη Χημεία πολλαπλασιασμένες επί δύο.
    3. Μέγιστη βαθμολογία: 36;
    4. Ελάχιστη βαθμολογία: 24
   • Οι υποψήφιοι που έχουν αποτυχία σε κάποιο από τα παραπάνω τεστ δεν θα συμμετάσχουν στην κατάταξη των εισακτέων.
   • Οι μη γηγενείς ομιλητές της αγγλικής γλώσσας που δεν έχουν αποδείξει την επάρκειά τους στην αγγλική γλώσσα σε επίπεδο Β1 δεν θα συμμετάσχουν στην κατάταξη των εισακτέων .
  ΠΡΟΣΟΧΗ!– Οι βαθμοί από τα εισαγωγικά τεστ που ανακοινώνονται είναι οριστικοί, δεν υπόκεινται σε αναθεώρηση και ισχύουν μόνο για το έτος κατά το οποίο δίνονται οι εξετάσεις.
  – Οι βαθμοί εισαγωγικών εξετάσεων για εξετάσεις σε άλλα πανεπιστήμια δεν θα ληφθούν υπόψη για βαθμολογία στο Ιατρικό Πανεπιστήμιο – Φιλιππούπολη.
  – Μόνο οι υποψήφιοι που έχουν υποβάλει ολόκληρο το σύνολο των απαιτούμενων εγγράφων αίτησης (νομιμοποιημένα και μεταφρασμένα στη βουλγαρική γλώσσα σύμφωνα με τις απαιτήσεις της σχολής ) θα συμπεριληφθούν στην τελική κατάταξη των αιτούντων.
  – Τα τεχνικά λάθη στα έγγραφα της αίτησης μπορούν να διορθωθούν μόνο πριν από την ανακοίνωση της βαθμολογίας.
  – Οι υποψήφιοι θα πρέπει να ελέγξουν οι ίδιοι τα αποτελέσματα των εξετάσεων και την κατάστασή τους στα προφίλ τους στο σύστημα εγγραφής.
  • Τελική Κατάταξη των Εισακτέων Φοιτητών:
   08 Σεπτεμβρίου 2022 – για Προγράμματα Βουλγαρίας
  • 14 Σεπτεμβρίου 2022 – για Αγγλικά προγράμματα

   • (η λίστα των εισακτέων – χωρίς ονόματα μόνο αριθμούς εγγραφής – θα δημοσιευθεί στον ιστότοπό μας)
 • Εγγραφή των Εισακτέων στις αντίστοιχες Σχολές:
  09 – 14 Σεπτεμβρίου 2022 – για Προγράμματα Βουλγαρίας
  15 – 30 Σεπτεμβρίου 2022 – για Προγράμματα Αγγλικών
  • Έναρξη Ακαδημαϊκού Έτους για φοιτητές του 1ου έτους –
   15 Σεπτεμβρίου 2022 – για Προγράμματα Βουλγαρίας
   03 Οκτωβρίου 2022 – για Προγράμματα Αγγλικών
 • Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι κάτοχοι βεβαίωσης πρόσβασης ΑΕΙ, κάτοχοι πιστοποιητικού γλωσσομάθειας αγγλικών τουλάχιστον επιπέδου lower και ικανοποιητικές (τουλάχιστον 14) βαθμολογίες βιολογίας & χημείας στο απολυτήριο τους. όλοι δίνουν τέστ στη Βιολογία & Χημεία στην αγγλική γλώσσα.

 100% επιτυχία για όλους τους φοιτητές μας, για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ, ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

 

 Εγγραφή στις εισαγωγικές εξετάσεις:

  • Έως 06 Απριλίου 2022 – για τις εξετάσεις στις 14 Απριλίου 2022 (Βιολογία και Χημεία στα Αγγλικά) + διαγνωστικό τεστ αγγλικής γλώσσας
  • Έως 04 Μαΐου 2022 – για τις εξετάσεις στις 12 Μαΐου 2022 (Βιολογία και Χημεία στα Αγγλικά) + διαγνωστικό τεστ αγγλικής γλώσσας
  • Έως 15 Ιουνίου 2022 – για τις εξετάσεις στις 23 Ιουνίου 2022 (Βιολογία και Χημεία στα Αγγλικά και στα Βουλγαρικά) + διαγνωστικό τεστ αγγλικής γλώσσας
  • Έως 06 Ιουλίου 2022 – για τις εξετάσεις στις 14 Ιουλίου 2022 (Βιολογία και Χημεία στα Αγγλικά) + διαγνωστικό τεστ αγγλικής γλώσσας
  • Έως 23 Αυγούστου 2022 – για τις εξετάσεις στις 31 Αυγούστου 2022 (Βιολογία και Χημεία στα Αγγλικά και στα Βουλγαρικά) + διαγνωστικό τεστ αγγλικής γλώσσας
  • Έως 31 Αυγούστου 2022 – για τις εξετάσεις στις 08 Σεπτεμβρίου 2022 (Βιολογία και Χημεία στα Αγγλικά) + διαγνωστικό τεστ αγγλικής γλώσσας

Υποβολή Εγγράφων:

  • 01 Μαρτίου – 29 Ιουλίου 2022 για πολίτες εκτός ΕΕ και εκτός ΕΟΧ
  • 01 Μαρτίου – 02 Σεπτεμβρίου 2022 για πολίτες της ΕΕ και του ΕΟΧ
  • 01 Μαρτίου – 09 Σεπτεμβρίου 2022 για πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου

Διαδικτυακές εισαγωγικές εξετάσεις Βιολογίας και Χημείας και διαγνωστικό τεστ αγγλικής γλώσσας:

  • 14 Απριλίου 2022 (Βιολογία και Χημεία στα Αγγλικά) + διαγνωστικό τεστ αγγλικής γλώσσας
  • 12 Μαΐου 2022 – (Βιολογία και Χημεία στα Αγγλικά) + διαγνωστικό τεστ αγγλικής γλώσσας
  • 23 Ιουνίου 2022 – (Βιολογία και Χημεία στα αγγλικά και στα βουλγαρικά) + διαγνωστικό τεστ αγγλικής γλώσσας
  • 12 Ιουλίου 2022 – (Βιολογία και Χημεία στα Αγγλικά) + διαγνωστικό τεστ αγγλικής γλώσσας
  • 31 Αυγούστου 2022 – (Βιολογία και Χημεία στα αγγλικά και στα βουλγαρικά) + διαγνωστικό τεστ αγγλικής γλώσσας
  • 08 Σεπτεμβρίου 2022 – (Βιολογία και Χημεία στα Αγγλικά) + διαγνωστικό τεστ αγγλικής γλώσσας

Σημείωση
Η ώρα έναρξης των εξετάσεων είναι EEST (+3 ώρες GMT)
———————————————————————
Τελική κατάταξη των εισακτέων:

  • 08 Σεπτεμβρίου 2022 – για Βουλγαρικά Προγράμματα
  • 14 Σεπτεμβρίου 2022 – για Προγράμματα Αγγλικών

Εγγραφές Εισακτέων στις αντίστοιχες Σχολές:

  • 09 – 14 Σεπτεμβρίου 2022 – για Βουλγαρικά Προγράμματα
  • 15 – 30 Σεπτεμβρίου 2022 – για Προγράμματα Αγγλικών

Έναρξη Ακαδημαϊκού Έτους για φοιτητές του 1ου έτους:

  • 15 Σεπτεμβρίου 2022 – για Βουλγαρικά Προγράμματα
  • 03 Οκτωβρίου 2022 – για Προγράμματα Αγγλικών

Εγγραφή μη δεκτών υποψηφίων και μη εγγεγραμμένων φοιτητών σε ένα μονοετές προπαρασκευαστικό μάθημα Αγγλικών/Βουλγαρικών – προθεσμία:

  • 28 Οκτωβρίου 2022

Πληρωμές Αιτήσεων και Δίδακτρα:

 • Με τραπεζικό έμβασμα – μία εβδομάδα νωρίτερα από την ημερομηνία της εξέτασης εισόδου ή της εγγραφής

Δίδακτρα 

Ετήσια δίδακτρα:   8.000 ευρώ (αγγλόφωνο)
                                 7.000 ευρώ  (βουλγαρόφωνο)

Τα δίδακτρα καταβάλλονται σε δύο δόσεις – στις αρχές κάθε εξαμήνου   

 •  

 Tο πανεπιστήμιο

Το Ιατρικό Πανεπιστήμιο της Φιλιππούπολης είναι ένα σύγχρονο κρατικό Πανεπιστήμιο στη Νότια Βουλγαρία που ιδρύθηκε το 1945. Αποτελείται από 4 σχολές (Ιατρική, Οδοντιατρική, Φαρμακευτική και Φροντίδα Υγείας), ένα τμήμα Διδασκαλίας Ξένων Γλωσσών, ένα Ιατρικό Κολέγιο και το Ιατρικό Νοσοκομείο "Άγιος Γεώργιος" με 1.200 κρεβάτια. Τα προγράμματα διδασκαλίας πραγματοποιούνται από περισσότερους από 134 καθηγητές και 601 αναπληρωτές καθηγητές σε 3.800 ημεδαπούς και αλλοδαπούς φοιτητές. Η βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου έχει περισσότερες από 170.000 τόμους βιβλίων σε αρκετές ξένες γλώσσες. Τέλος, το Πανεπιστήμιο εκδίδει το Folia Medica , ένα από τα πιο δημοφιλή και έγκυρα ιατρικά περιοδικά της χώρας το οποίο διανέμεται σε 54 χώρες του κόσμου.

Πρόγραμμα σπουδών

Το Αγγλόφωνο τμήμα της Οδοντιατρικής οδηγεί σε MSc διάρκειας 6 ετών και οι απόφοιτοι έχουν το πλεονέκτημα της απόκτησης ειδικότητας από αυτές που προσφέρει το Πανεπιστήμιο.

Τα προγράμματα που διδάσκονται στα Βουλγαρικά είναι Οδοντιατρική (MSc: 6 έτη σπουδών). Για τα Βουλγαρόφωνα προγράμματα απαιτείται η παρακολούθηση προπαρασκευαστικού έτους που μπορεί υπό προϋποθέσεις να πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα.

Όλα τα προαναφερθέντα Πανεπιστημιακά προγράμματα είναι αναγνωρισμένα από το Ελληνικό Δημόσιο (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., πρώην Δ.Ι.Κ.Α.Τ.Σ.Α.) μετά την είσοδο της Βουλγαρίας στην Ε.Ε. το 2007. Οι απόφοιτοι μπορούν να πάρουν άμεσα άδεια άσκησης επαγγέλματος στην Ελλάδα ή σε οποιοδήποτε άλλο ευρωπαϊκό κράτος.

 

Η εγγραφές γιά το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 ξεκίνησαν. Καλεσέ μας τώρα στο 6909570660 και υπέγραψε το συμβόλαιο με την ιατρική σχολή της επιλογής σου με την εγγύηση της Beststudies

 

epitixia

 

Χαρακτηριστικό της ποιότητας των υπηρεσιών μας είναι η, πρωτοποριακή για τον χώρο, γραπτή εγγύηση επιτυχίας παράλληλα με την διαρκή υποστήριξη σπουδών από την έναρξη έως την ορκωμοσία του φοιτητή και την κάλυψη των γραφειοκρατικών αναγκών που συνήθως προκύπτουν.

Βοηθούμε ακόμα και τους πιο αδύναμους σπουδαστές μας να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους χωρίς καθυστέρηση. Αυτό μας δίνει το απόλυτο συγκριτικό πλεονέκτημα έναντι άλλων που δραστηριοποιούνται στο χώρο.

Εξασφαλίζουμε σε όλους τους φοιτητές Ιατρικών Σχολών που συνεργάζονται μαζί μας, μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους τη συνέχεια της ειδίκευσής τους στις καλύτερες πανεπιστημιακές κλινικές της Αυστρίας, Αγγλίας, Γερμανίας και Ελβετίας, στην ειδικότητα της επιλογής τους χωρίς αναμονές και με υψηλότατες απολαβές.

 

επιστρέψτε στήν αρχική σελίδα http://www.beststudiesinbulgaria.com/el/

 

             BΕSTSTUDIES Η ΠΡΩΤΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 

 

                                       μαζι μας,100% επιτυχία

 

 

 Το πρόγραμμα σπουδών είναι αναγνωρισμένο και οι απόφοιτοι αποκτούν άμεσα δικαιώματα άσκησης επαγγέλματος στις κατά τόπους Νομαρχίες σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν ΑΡ 70/28-11-08 απόφαση του ΔΟΑΤΑΠ.

 

galy

b_80.222841225627_60_16777215_filipoupoli87.jpg b_83_60_16777215_filipouppolh.jpg b_80_60_16777215_filippoulpoli.jpg b_83_60_16777215_pilipopoloi.jpg b_83_60_16777215_pilipopoloi3454345.jpg b_83_60_16777215_pilipopoloi4353.jpg b_83_60_16777215_pilipopopopoli.jpg b_83_60_16777215_pilipopopopolilili.jpg b_83_60_16777215_pilipopopopolo.jpg b_83_60_16777215_pilipoupoli.jpg b_83_60_16777215_pilipoupoli4345.jpg b_83_60_16777215_pilipoupoli4353.jpg
b_83_60_16777215_pilipoupolio.jpg b_80_60_16777215_pilipoupoloi0989.JPG b_83_60_16777215_pilopopoplii.jpg
<< <
 • 1
 • 2
> >> (2)

pliroforiesgiapoli

SME Twitter Sidebar