Αφήστε το τηλέφωνο σας

Contact us

Your message has been sent sucessfully

click

eggiisi

masterphd

voul

simanak

metagrafes

 

Άλλα Μεταπτυχιακά

Άλλα Μεταπτυχιακά

Τα μεταπτυχιακά προγράμματα που προσφέρονται στο South-WestUniversityNeofitRilski” στο Blagoevgradείναι αγγλόφωνα και είναι τα εξής:

 • Educational Theory and Management: Educational Management
 • Pedagogy:
 1. Pedagogical interaction with children with problematic behavior,
 2. Social prevention and consulting,
 3. Pre-School and Primary School Pedagogy,
 4. Education for gifted children,
 5. Pre-School Pedagogy, Primary School Pedagogy,
 6. Intercultural Education,
 7. Information technology training in primary school age,
 8. Special Pedagogy
 • Pedagogy of Teaching:
 1. Physical Education and Sport for gifted children and students,
 2. Music education and training,
 3. Animation sports,
 4. Pedagogy and Social Format in Fine Arts,
 5. Technology of Teaching Mathematics and Informatics
 • Philology:
 1. Translation and Modern English Literature,
 2. Balkan Studies,
 3. Slavic Philology,
 4. Journalism, Language and linguistics in the global world,
 5. Foreign language and ethnology,
 6. Methodology in English language teaching at the secondary school
 • History and Archeology:
 1. Archives and museums,
 2. Protection of cultural heritage in the information society,
 3. History of the Bulgarian lands in the context of European development
 • Philosophy:
 1. Philosophy,
 2. Sociology,
 3. Anthropology and Sciences about the Culture,
 4. Sociology and Anthropology of Religion,
 5. Internet, new media and culture,
 6. Cultural management and visual communications,
 7. Sociological studies and political marketing,
 8. Cultural heritage and cultural tourism
 • Psychology:
 1. Forensic psychology,
 2. Psychology of Management,
 3. School Psychology,
 4. Criminal Psychology
 • Political Sciences:
 1. Social and cultural policies in the European Union,
 2. Southeastern Europe in contemporary international relations,
 3. European Integration
 • Social Work:
 1. Social Work,
 2. Social mediation,
 3. Social support,
 4. Social Work in Social Diseases,
 5. Psychosocial rehabilitation
 • Public Communications and Information Sciences: Public Relations in business
 • Law: Law
 • Administration and Management:
 1. Tax Administration,
 2. Economic Management,
 3. Health Management,
 4. National Security,
 5. Territorial Administration,
 6. Human resources management in the public sphere,
 7. Marketing Management and International Business,
 8. Corporate Management,
 9. Project Management, Management of Regional Development,
 10. Management and human resources development in business sector
 • Economics:
 1. Finance,
 2. Marketing,
 3. Socio-economics,
 4. International Economic Relations
 • Tourism:
 1. Management of alternative tourism,
 2. Management of Hospitality and Restaurant business,
 3. Management of the tour operator and travel agency activities,
 4. International tourism
 • Physics: Energy sources and Environment Protection
 • Chemistry:
 1. Biologically active substances and drugs,
 2. Metrology in chemistry,
 3. Chemistry and Ecology
 • Earth Sciences:
 1. Natural and historical heritage,
 2. Regional Development,
 3. Ecology and environment protection,
 4. Information technology in ecology
 • Computer Sciences:
 1. Computer Sciences,
 2. Bioinformatics, Information technology in ecology,
 3. Business informatics and econometrics,
 4. Communications and Computer Engineering,
 5. Computer systems and technologies
 • Public Health and Sports:
 1. Kinesiology,
 2. Sports Kinesiology,
 3. Logopaedic management in voice smooth disturbances,
 4. Auditory-verbal therapy after cochlear implantation
 • Fine Art:
 1. Marketing and advertising in fashion design,
 2. Theatre and Film Art,
 3. Film and TV Directing,
 4. Film and TV Cinematography,
 5. Theater Directing,
 6. Film and TV Editing
 7. Ancient History and Tracian Studies,
 8. Mediaeval Society: Ideology, Politics and Culture,
 9. Bulgaria and the Bulgarians (VII-XIX c.),
 10. Mediaeval Period and the Revival,
 11. Modern Bulgaria: state and community (XIX - XXI c.),
 12. European South-East,
 13. European South-East (International Master's Program),
 14. The Balkans and Russia (History, Culture, Politics),
 15. Crises, Conflicts and Diplomacy in World Policy,
 16. Historic Ethnic Models of National Security,
 17. American Studies and Transatlantic Relations,
 18. History of Eurasia, Russia and Eastern Europe,
 19. History and Contemporary Development of the Countries of Eastern Asia (Japan, China, Korea),
 20. History Education in the Secondary School,
 21. Civil Education through Education in History and Civilization,
 22. Archaeology,
 23. Archaeometry,
 24. Ethnology and Cultural Anthropology,
 25. Mobility and Migrations,
 26. Cultural Tourism (with the Faculty of Geology and Geography),
 27. Archive and Document Resources Protection,
 28. Archive and Document Management,
 29. Museum Studies,
 30. Economics and Management of the Tourism of the Historical Heritage
 31. Communication: Language, Literature, Mass Media,
 32. Semiotics, Language and Advertising (In English),
 33. Cultural Liaisons and Geopolitics of the European Union (In English),
 34. Classical Culture and Literature,
 35. Linguistics and Translation,
 36. Hungarian Culture and Translation,
 37. Translation,
 38. Francophone Studies and European Projects,
 39. Antropological Studies of the Mediterranian and the Balkans: Italy – Bulgaria,
 40. Language – Communication – Translation,
 41. Nordic Studies,
 42. English in Modern Communication,
 43. Foreign Language Teaching Methodology,
 44. Simultaneous Interpretation,
 45. Language – Culture – Translation,
 46. Society and Culture of the Arab Countries,
 47. Arabic Language and Literature,
 48. Applied Linguistics in Eastern Language,
 49. Indian and Iranian Cultural and Social Studies,
 50. Turkic Applied Linguistics,
 51. Ottoman Studies,History and Contemporary Development of the Countries of Eastern Asia (Japan, China, Korea)
 52. Pedagogy of Mass and Art Communication,
 53. Management of Education in Pre-school Institutions,
 54. Pre-School Pedagogy (non-specialists),
 55. Primary School Pedagogy (non-specialists),
 56. Pre-School and Primary School Pedagogy (specialists),
 57. Еarly Foreign Language Learning in Primary School,
 58. Ergotherapy of Children and Adult with Special Educational Needs,
 59. Special Education,
 60. Special Education (English program),
 61. Speech Therapy – Developmental Communication Disorders,
 62. Speech Therapy,
 63. Management of Social Work and Pedagogy,
 64. Consult, Social Work and Pedagogy in Family Counseling,
 65. Social Work and Probation with Lawbreakers,
 66. Music Pedagogy,
 67. Computer Technologies in Music Education,
 68. Music Multimedia Technologies (for non-specialists),
 69. Pedagogy and Semiotics of Fine Arts
 70. Macroeconomics,
 71. Statistics and Financial Econometrics,
 72. Finance and Banking,
 73. Economics and Management in Energy, Infrastructure and Utilities Sectors,
 74. Accounting and Control,
 75. Financial Management (IN ENGLISH) - Double-Degree with the University of Montesquieu-Bordeaux IV,
 76. Macroeconomics (for non-economists),
 77. Statistics and Financial Econometrics (for non-economists),
 78. Economics and Management in Energy, Infrastructure and Utilities Sectors (for non-economists),
 79. Business Administration - Strategic Management,
 80. Business Administration - Human Resources Development,
 81. Management Information Systems,
 82. Economics and Management of Tourism,
 83. Economics and Management of the Public Sector,
 84. Economics and Management of the Public Sector (for non-specialists),
 85. Business Administration - Human Resources Development (for non specialists),
 86. Management Information Systems (for non-specialists),
 87. Economics and Management of Tourism (for non-specialists),
 88. Economics and Management of the Public Sector (for non-specialists)
 89. Law,
 90. EU Law,
 91. EU Private Relationships with cross-border implications,
 92. International Business Relations,
 93. Multilateral Diplomacy,
 94. International Security,
 95. European Master’s Degree in Human Rights and Democratization
 96. Pedagogy of Deviant Behavior,
 97. Management of education,
 98. Contemporary Educational Technologies (acquiring professional qualification “Teacher”),
 99. Contemporary Educational Technologies,
 100. Information and communications technology (ICT) in education,
 101. Social Institutions Management,
 102. Social Work With Children And Familiеs,
 103. Clinical Social Work,
 104. Qualifications and the Redirection of the workforce,
 105. Career Education in institutions and networks for non-formal education,
 106. Mаnagеment of services and organizations for non-formal education,
 107. Church social work

Τα μεταπτυχιακά προγράμματα που προσφέρονται στο πανεπιστήμιο KlimentOhridskiτης Sofiaείναι όλα αγγλόφωνα και είναι τα εξής:

Faculty of History:

Faculty of Classical and Modern Philology:

Faculty of Pre-school and Primary School Education:

Faculty of Economics and Business Administration:

Faculty of Law:

Faculty of Education:

Και άλλα 60 προγράμματα σε πολλούς τομείς.

Προσφέρονται πάνω από 150 μεταπτυχιακά προγράμματα σε όλα τα πανεπιστήμια της Βουλγαρίας, αναγνωρισμένα από τον ΔΟΑΤΑΠ.

Για περισσότερες πληροφορίες, για όλα τα μεταπτυχιακά που προσφέρονται, επικοινωνήστε με την εταιρία μας.

  

SME Twitter Sidebar