Αφήστε το τηλέφωνο σας

Contact us

Your message has been sent sucessfully

click

eggiisi

masterphd

voul

simanak

metagrafes

 

Διδακτορικό Ειδικής Αγωγής Μπλαγκόεβγκραντ Βουλγαρια

Το διδακτορικό Ειδικής Αγωγής του Μπλαγκόεβγκραντ είναι αγγλόφωνο.

Έχει διάρκεια 3 χρόνια.

Το διδακτορικό πρόγραμμα στην Ειδική Αγωγή απευθύνεται:

Σε όσους ενδιαφέρονται να αποκτήσουν παιδαγωγική επάρκεια για τον διορισμό τους στην εκπαίδευση. Σε πτυχιούχους Α.Ε.Ι. που ενδιαφέρονται να διορισθούν στα ειδικά σχολεία. Σε διορισμένους εκπαιδευτικούς (καθηγητές και δασκάλους) που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν επιπλέον προσόντα που θα βοηθήσουν στην επαγγελματική τους ανέλιξη.

Μια απλή αίτηση στο πανεπιστήμιο της επιλογής σας, δεν εξασφαλίζει την πρόσβαση σε διδακτορικό πρόγραμμα. Οι αιτήσεις Ελλήνων υποψηφίων, ειδικά στα διδακτορικά ειδικής αγωγής είναι πάρα πολλές και οι θέσεις περιορισμένες.

Η γραφειοκρατική διαδικασία, πέραν της αιτήσεως, είναι πολύ χρονοβόρα και η γραφειοκρατική μηχανή της Βουλγαρίας αργοκίνητη.

Αρχικά ο πλήρης φάκελος κατατείθεται στο Υπ.Παιδείας, μετεφρασμένος και επικυρωμένος απο το Υπ.Εξωτερικών, προς αναγνώριση ισοτιμίας και αντιστοιχίας τίτλων σπουδών. Εκδίδεται η επάρκεια για διεκδίκηση θέσης διδακτορικού. Κατόπιν, κατατίθεται ο φάκελος στο ακαδημαϊκό πρυτανικό συμβούλιο του εκάστοτε πανεπιστημίου και κατόπιν ψηφοφορίας δίνεται η δυνατότητα σπουδών για απόκτηση διδακτορικού τίτλου Ph.D.

Η Beststudies διαθέτει άριστες δημόσιες σχέσεις με τους πανεπιστημιακούς φορείς και το Υπουργείο Παιδείας της Βουλγαρίας και εγγυάται 100% την απόδοση διδακτορικού σε οποιονδήποτε τομέα του ενδιαφέροντος σας.

Εκτός αυτού, είναι απαραίτητη η υποστήριξη του φοιτητή καθ’ όλη τη διάρκεια των σπουδών του. Εκτός από την παρακολούθηση μαθημάτων, την εξεταστική και την κατάθεση διδακτορικησ διατριβης, απαραίτητη είναι και η παρακολούθηση των ενδοπανεπιστημιακών διαδικασιών (υπογραφές καθηγητών, εμπρόθεσμη κατάθεση εργασιών, εξασφάλιση ομαλής συνεργασίας με τον αρμόδιο καθηγητή κ. λπ.), ώστε να μην υπάρξουν προβλήματα κατά την αναγνώριση του Διδακτορικου τίτλου από τον ΔΟΑΤΑΠ.

Ειμαστε  δίπλα στους φοιτητές μας όχι μόνο κατά τη διάρκεια της εγγραφής, αλλά καθ’ όλη τη διάρκεια σπουδών.

Οι συνεργάτες μας θα είναι μαζί σας κατά τη διάρκεια παρακολούθησης των μαθημάτων, απόδοσης της διατριβης σας , ακόμα και στην αναγνώριση του τίτλου σας από τον ΔΟΑΤΑΠ.

Σε όλα τα διδακτορικά προγράμματα η γλώσσα σπουδών είναι τα βουλγάρικα ή τα αγγλικά.

Η διαδικασία αναγνώρισης του διδακτορικού τίτλου απαιτεί κάποιες προϋποθέσεις για το ΔΟΑΤΑΠ. Μια από αυτές είναι ο υποψήφιος διδάκτορας να έχει πιστοποίηση επάρκειας της αγγλικής γλώσσας τουλάχιστον lower(B2), πριν την έναρξη του αγγλόφωνου διδακτορικού. Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος δεν κατέχει πτυχίο αγγλικής γλώσσας, επικοινωνήστε μαζί μας για τη διευθέτηση του ζητήματος αυτού.

Δίδακτρα

Τα δίδακτρα είναι 3.500 ευρώ ανά έτος και καταβάλλονται σε 2 ισόποσες δόσεις στην αρχή κάθε εξαμήνου.

Η Beststudies διαθέτει άριστες δημόσιες σχέσεις με τους πανεπιστημιακούς φορείς και το Υπουργείο Παιδείας της Βουλγαρίας και εγγυάται 100% την απόδοση διδακτορικού σε οποιονδήποτε τομέα του ενδιαφέροντος σας.

Beststudies είναι επίσημος αντιπρόσωπος του πανεπιστημίου “NeofitRilsky” του Blagoevgrad.

Η Beststudies όλα αυτά τα εγγυάται.

Είναι δίπλα στους φοιτητές της όχι μόνο κατά τη διάρκεια της εγγραφής, αλλά καθ’ όλη τη διάρκεια σπουδών.

 

 

Professional Fields/ Doctoral Programs Faculty Rating Valid until:
1.1. Educational Theory and Management      
Management  of education Faculty of Pedagogy 9,3 43451
1.2 Pedagogy      
Theory of education and didactics Faculty of Pedagogy 9,33 43662
Special pedagogy Faculty of Pedagogy 9,28 43662
History of pedagogy and Bulgarian education Faculty of Pedagogy 9,58 44118
Methodology of teaching in the primary grades Faculty of Pedagogy 9,53 44118
Pedagogical technologies in the nursery Faculty of Pedagogy 9,55 44118
1.3.  Pedagogy of teaching (specified school subject)      
Theory and methods of physical education and sports training Faculty of Pedagogy 9,4 44279
Methods of Teaching Mathematics Faculty of Mathematics and Natural Sciences 9,43 44118
Methodology of Teaching Mathematics and Computer Science Faculty of Mathematics and Natural Sciences 9,53 44118
Methodology of Teaching Computer Science and Information Technologies Faculty of Mathematics and Natural Sciences 9,48 44118
Methodology of Teaching Chemistry Faculty of Mathematics and Natural Sciences 9,43 44118
Methodology of Teaching Physics Faculty of Mathematics and Natural Sciences 9,38 44118
Methodology of Teaching Music Faculty of Arts 9,5 44104
Methodology of Teaching Art Faculty of Arts 9,43 44104
Methodology of Teaching Techniques and Technologies Faculty of Engineering 9,4 44104
Methods of training in speech-performance and theater Faculty of Arts 9,28 44279
Methodology of Teaching Bulgarian Language and Literature in Primary School Faculty of Pedagogy 8,78 44250
Methodology of Teaching Mathematics at Primary School Faculty of Pedagogy 9,22 44615
Methodology of Teaching Homeland Studies and Natural science in Primary School Faculty of Pedagogy 8,28 44250
2.1. Philology      
Theory and History of Literature Faculty of Philology 9,18 44546
History of Bulgarian Literature Faculty of Philology 9,3 44546
Russian literature Faculty of Philology 9,28 44546
Literature of the people of Europe, America, Africa, Asia and Australia Faculty of Philology 9,26 44546
Bulgarian language Faculty of Philology 9,3 44546
Folklore and Ethnology Faculty of Philology 8,66 44181
Theory and Practice of Translation Faculty of Philology 8,36 44181
General and Comparative Linguistics Faculty of Philology 9,19 45098
Slavistic languages Faculty of Philology 9,29 45098
German language Faculty of Philology 8,63 43347
English language Faculty of Philology 8,63 43347
2.2. History and Archeology      
Ancient History (including Prehistory) Faculty of Law and History 9,14 43712
Modern and New General History Faculty of Law and History 9,18 43712
History of Bulgaria Faculty of Law and History 9,24 43712
Archeology, including numismatics and Epigraphy Faculty of Law and History 8,36 43347
Documentaries, Archival Science, paleography, Historiography and Source study Faculty of Law and History 8,4 43347
Old history and Thracology Faculty of Law and History 9,18 43712
2.3. Philosophy      
Contemporary philosophical theories Faculty of Philosophy 8,76 44181
History of Philosophy Faculty of Philosophy 9,38 44546
Social philosophy Faculty of Philosophy 8,28 44754
3.1. Sociology, Anthropology and Cultural Science      
Sociology Faculty of Philosophy 9,1 43754
Theory and history of culture Faculty of Arts 8,94 44018
3.2. Psychology      
Psychology of Work and Professional Diagnostics Faculty of Philosophy 9,33 44035
Pedagogical and age psychology Faculty of Philosophy 8,64 44180
3.3. Political Sciences      
Political Sciences Faculty of Philosophy 8 43086
3.4. Social Work      
Organization and management of social activities Faculty of Public Health, Health Care and Sports 8,33 43228
3.5. Public communications and Information Sciences      
Public Relations Faculty of Law and History 9,4 43642
Implementation of the new information technologies in PR Faculty of Law and History 9,58 43642
3.6. Law      
Administrative Law and Administrative Process Faculty of Law and History 8,57 43537
Civil and Family Law Faculty of Law and History 8,33 43537
Employment and Social Security Faculty of Law and History 8,22 43537
International Law and International Relations Faculty of Law and History 8,73 43537
Criminal Law Faculty of Law and History 8,38 43537
Criminal Process Faculty of Law and History 8,59 43537
3.7  Administration and Management      
Economics and Management  (industry) Faculty of Economics 8,04 43936
Organization and management outside the sphere of material production (management of  public sphere) Faculty of Law and History 8,03 43936
3.8  Economics      
Finance, currency, credit and insurance Faculty of Economics 9,18 43746
Organization and management outside the sphere of material production (socio-cultural sphere) Faculty of Economics 8,56 43381
3.9. Tourism      
Economics and management of tourism Faculty of Economics 9,05 43725
4.1. Physics science      
Condensed Matter and Wave Processes Physics Faculty of Mathematics and Natural Sciences 8,52 29.02.2021
4.2 Chemistry      
Inorganic Chemistry Faculty of Mathematics and Natural Sciences 9,57 43661
       
Organic Chemistry Faculty of Mathematics and Natural Sciences 9,55 43661
4.4 Earth Sciences      
Ecology and environment protection Faculty of Mathematics and Natural Sciences 9,13 43598
Cartography and Cartography of Subjects Faculty of Mathematics and Natural Sciences 9,04 43598
Natural Geography Faculty of Mathematics and Natural Sciences 9,25 43598
Economic and social geography Faculty of Mathematics and Natural Sciences 8,84 43233
4.5. Mathematics      
Mathematical Analysis Faculty of Mathematics and Natural Sciences 9,2 44768
Operations Research Faculty of Mathematics and Natural Sciences 9,07 44768
Mathematical modeling and applications of mathematics Faculty of Mathematics and Natural Sciences 9,36 44768
Algebra Faculty of Mathematics and Natural Sciences 8,83 44403
4.6 Computer Science      
Computer Science Faculty of Mathematics and Natural Sciences 9,24 44572
5.1 Machine Engineering      
Machines and processes in the light industry Faculty of Engineering 8,55 44679
5.2. Електротехника, електроника и автоматика      
Electronics Faculty of Engineering 8,72 44686
5.3. Communications and Computer Engineering      
Computer Systems, Complexes and Networks Faculty of Engineering 8,83 44678
7.4. Public Health      
Speech therapy Faculty of Public Health, Helth Care and Sports 9,24 45258
Kinezitherapy Faculty of Public Health, Helth Care and Sports 8,1 44077
8.3. Musical and Dancing Arts      
Choreography Faculty of Arts 9,45 43916
Theory and practice of the performing arts Faculty of Arts 9,52 43916
8.4. Theatre and Film Art      
Film study, Cinema and TV Faculty of Arts 8,28 43382

 

Επιτυχημένοι φοιτητές είναι πελάτες της Βeststudies

Αποτέλεσμα εικόνας για phd studies

 

Beststudies- Μαζι μας, 100% επιτυχία

 

 

galy

 

b_80_60_16777215_bgvg3.jpg b_80_60_16777215_bgvgr5.jpg b_83_60_16777215_bgvgrad6.jpg b_83_60_16777215_bgvgrt454545.jpg b_80_60_16777215_bgvgrt7.jpg b_83_60_16777215_bgvgrtd4545.jpg b_80.103092783505_60_16777215_bgvgtry5.jpg b_60_60_16777215_blagoebgrad4.jpg b_80_60_16777215_Blagoevgrad_Bulgaria.JPG b_80_60_16777215_Blagoevgrad.Downtown.jpg b_83_60_16777215_blgvg1.jpg


pliroforiesgiapoli
 

SME Twitter Sidebar